CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

CETOCOEN je ve světě unikátním a ojedinělým projektem

V Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace OP VaVpl vsadila Masarykova univerzita v kategorii středních projektů na projekt CETOCOEN umožňující vybudování nového Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

Otázka životního prostředí, posílení vědy a výzkumu, a především jeho dlouhodobé propojení s firemní sférou je jednou ze strategických priorit současné vlády. Mezi 44 projekty, které byly do této výzvy v prvním kole podány, je CETOCOEN jediným, který se v rámci tématu udržitelného rozvoje zcela soustředí na sledování a zlepšování kvality životního prostředí.

CETOCOEN aplikuje vědecko-výzkumné poznatky základního výzkumu do hodnocení dopadů průmyslových činností na životní prostředí a zdravotní stav obyvatelstva a je ojedinělým projektem i ve světovém měřítku.
V rámci Evropy existuje řada registrů a databází informujících o stavu životního prostředí, výskytu látek v ovzduší a povrchových vodách či zvýšeném množství zdravotních problémů v jednotlivých státech i regionech.
Neexistuje však systém, který by tato data vzájemně propojil, a umožnil pátrání po příčinách negativního působení prostředí na zdraví obyvatelstva. Jedním z hlavních cílů projektu CETOCOEN je vývoj takového systému, který umožní efektivní prezentaci a hodnocení zdravotních a ekologických rizik kontaminace prostředí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace a jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu CETOCOEN ve výši 536 100 808,91 Kč.

příspěvek Evropské unie 455 685 687,60 Kč
příspěvek ze státního rozpočtu 80 415 121,31 Kč