CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

9. letní škola o toxických látkách v prostředí

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci se Sekretariátem Stockholmské úmluvy a Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá 9. letní školu o toxických látkách v prostředí.


Letní škola se bude konat na 24.–29. června 2013 v Brně. Témata letní školy budou opět orientována na problematiku zdrojů a osudu chemických látek v prostředí, jejich vzorkování, účinků na živé organismy, hodnocení rizik a analýzu dat. Speciální pozornost bude věnována i problémům spojeným s expozicí člověka těmto látkám a hodnocením souvisejících rizik.

Pozvání na letní školu přijali i zahraniční odborníci, mezi nimi např. Martin Scheringer z Institute for Chemical and Bioengineering v Curychu nebo Katarína Magulová ze Sekretariátu Stockholmské úmluvy. Program se bude tradičně skládat z přednášek, workshopů, laboratorních cvičení i terénní exkurze do Košetic.

Poplatek za účast na letní škole je 14 150 Kč (550 Eur), v případě registrace a platby do 30. dubna pak 12 870 Kč (500 Eur).

Zpět