CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Budování kapacit pro monitoring ovzduší západní Asie

Seminář k budování kapacit pro monitoring perzistentních organických látek (POPs) v ovzduší se uskutečnil 26 - 28.března 2012 v Regionálním Centru v Kuvajtu v Institutu pro vědecký výzkum (Kuwait Institute for Scientific Research – KISR) pro státy západní Asie.
Na základě dlouhodobých aktivit Regionálního centra Stockholmské úmluvy při sledování POPs v životním prostředí a jeho expertních kapacit byli doc. Jana Klánová a prof. Ivan Holoubek pozváni jako hlavní experti k předávání zkušeností v rámci spolupráce regionálních center.

Semináře se zúčastnili zástupci osmi zemí západní Asie, kteří na základě přednášek a prezentací požádali Centrum o výzkum toxických látek o finanční i expertní podporu, která jim byla přislíbena. Výstupem semináře je tedy dohoda o vytvoření monitorovací sítě pro perzistentní organické polutanty (POPs) v ovzduší tohoto subregionu a nastavení úzké spolupráce mezi Centrem pro výzkum toxických látek a partnerskými zeměmi západní Asie.

Budování kapacit pro monitoring ovzduší západní Asie Budování kapacit pro monitoring ovzduší západní Asie Budování kapacit pro monitoring ovzduší západní Asie

Zpět