CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Cena GA ČR v roce 2013 pro RECETOX

Čtyři vědci z České republiky převzali 9. září 2013 v sídle Grantové agentury České republiky v Praze ocenění za mimořádné výsledky v projektech základního výzkumu.


Ceny vědcům předával v průběhu Slavnostního zasedání předsednictva GA ČR předseda vlády České republiky pan Jiří Rusnok, který laureátům i jejich týmům poblahopřál a uvedl, že výzkum na této úrovni může nejen podpořit zájem mladých lidí o výzkum, ale rovněž může přinést zahraniční investice do české vědy.

Porota udělila 3 ceny předsedy Grantové agentury ČR a jedno zvláštní čestné uznání předsedy Grantové agentury ČR. Zvláštní čestné uznání obdržel prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D., z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, vedoucí divize Organická fotochemie, za projekt č. 203/09/0748 "Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologii". Panu profesorovi i jeho týmu gratulujeme k tomuto významnému úspěchu!

Další ceny ve velké konkurenci přes 3000 projektů ukončených v roce 2012 získali vědci z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, z Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea a z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. GA ČR ročně podpoří přes 3000 projektů v oblasti základního výzkumu částkou vyšší než 3 miliardy Kč.

Další informace:

Fotogalerie: Fotografie jsou převzaty z www.vlada.cz.

 

 


Zpět