CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Centrum prezentovalo své know-how na jedenáctém ročníku konference zaměřené na obsoletní pesticidy

Profesor Ivan Holoubek, ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, se zúčastnil jedenáctého ročníku konference o HCH a pesticidech, která se konala ve dnech 7. - 9. září 2011 v ázerbájdžánské Gabale. Hlavním cílem fóra zorganizovaného v rámci Stockholmské úmluvy byla diskuse o problémech spojených s obrovským množstvím starých pesticidů v asijských a středoevropských oblastech. Jednalo se o jejich inventuře a eliminaci probíhající úspěšně již několik let. Speciální pozornost byla věnována regionu Severního Kavkazu a Střední Asie, kde byly pesticidy dlouhodobě vyráběny a používány. Profesor Holoubek přednášel o dlouhodobých atmosférických trendech organochlorových pesticidů ve střední Evropě, problematice δ – HCH, globálních i regionálních trendech persistentních látek ze vzorkovací sítě MONET a o environmentálním informačním systému GENASIS.

11th Pesticide Forum - Republic of Azerbaijan

11th international HCH and pesticides forum v Ázerbájdžánu

GABALA DECLARATION DEFINITIVE

Centrum prezentovalo své know-how na jedenáctém ročníku konference zaměřené na obsoletní pesticidy Centrum prezentovalo své know-how na jedenáctém ročníku konference zaměřené na obsoletní pesticidy

Zpět