CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí prezentovalo své aktivity americkým univerzitám

V Americkém centru v Praze se 18. dubna 2012 uskutečnilo jednání zástupců většiny českých a 12 amerických univerzit za účelem nastavení bližší spolupráce. Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí bylo jediným zástupcem přírodních věd, byť se za Masarykovu univerzitu akce zúčastnily čtyři další fakulty (fakulta informatiky, fakulta sociálních studií, filozofická fakulta a právnická fakulta) a Centrum zahraničních studií. O jednání byl mezi zástupci českých univerzit velký zájem, a proto byly schůzky s jednotlivými univerzitami časově omezeny.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí prezentovalo své aktivity a nabídku spolupráce čtyřem školám, které mají v oblasti chemie životního prostředí a ekotoxikologie podobné zaměření - Missouri State University, Rutgers University, West Virginia University a University at Buffalo, SUNY. Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., ředitelka Národního a Regionálního centra Stockholmské úmluvy, která Centrum na jednání zastupovala, uvedla, že: "Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí dlouhodobě spolupracuje s několika univerzitami v USA a je otevřeno dalším formám spolupráce - ať participaci na výzkumných projektech, přípravu společných publikací či výměnné pobyty studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia anebo stáže vyučujících."
Zástupce z Rutgers University a West Virginia University zaujal rozsah aktivit a dlouhodobé zkušenosti Centra ve výzkumu dopadů toxických látek na životním prostředí a projekty MONET a GENASIS. Ocenili použití výzkumných výstupů na národní i mezinárodní úrovni i šíři různých forem spolupráce včetně využití výzkumné infrastruktury Centra formou "open-access". Zástupci amerických univerzit považují za největší překážku jazykovou bariéru, a tak kvitovali s povděkem jazykovou vybavenost Centra včetně vysokého podílu zahraničních pracovníků.

RECETOX prezentoval své aktivity americkým univerzitám RECETOX prezentoval své aktivity americkým univerzitám RECETOX prezentoval své aktivity americkým univerzitám

Zpět