CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz
Dny chemie

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

uspořádalo ve spolupráci s Ústavem chemie

Dny chemie

Kdy ?

14. června ve 13.30 hodin

Kde?

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Studenti středních škol a gymnázií měli možnost prohlédnout si moderně vybavené analytické laboratoře Centra a diskutovat s doktorandskými studenty environmentální témata.

Fotogalerie

Zpět