CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Centrum školí odborníky v Sarajevu

Ředitel centra pro výzkum toxických látek v prostředí, prof. Ivan Holoubek přednáší o hodnocení rizik a požadavcích na monitoring perzistentním organických polutantů na třídenním semináři "Enabling Activities to Facilitate Early Action on the Implementation of the Stockholm Convention on POPs in Bosnia and Herzegovina" organizovaném v Sarajevu 14-16.května 2013 ve spolupráci s Organizací OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Globálním fondem pro životní prostředí (GEF) a Ministerstvem pro zahraniční obchod a ekonomické vztahy Bosny a Hercegoviny.


Účelem semináře je podpořit naplňování Stockholmské úmluvy v Bosně a Hercegovině, včetně nastavení národního mechanismu spolupráce a harmonogramu úkolů, které je potřeba splnit. Bosna a Hercegovina ratifikovala Stockholmskou úmluvu v březnu 2010 (v platnost pro ni vstoupila v červnu 2010), avšak potřebuje podporu při nastavení kroků plnění úmluvy.

Široké spektrum národních zainteresovaných osob se prostřednictvím přednášek na semináři seznámí s požadavky a dostupnými materiály (pokyny) pro tvorbu Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, inventur pesticidů, PCB i elektrickch a elektronických výrobků (nové POPs), hodnocením rizik a potřebách sledování hladin POPs v životním prostředí.

Profesor Holoubek akci zhodnotil: "Seminář byl velmi úspěšný a položil základ pro přípravu Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy v Bosně a Hercegovně. Do budoucna je zájem o podporu ze strany RECETOX zejména při stanovení priorit a celkovém zhodnocení NIP. Účastníci měli zájem i o užší vědeckou spolupráci s Univerzitou v Sarajevu a pokračování projektové spolupráce s Ústavem ochrany životního prostředí, ekologie a informatiky v Banja Luka v čele s profesorem Predragem Illičem."

 

Zpět