CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Centrum školí odborníky z Kazachstánu a Kyrgyzstánu v best managementu PCB

Ve dnech 12. - 16. 9. 2011 proběhla v rámci UNDP/GEF projektu "Transfer of the best Czech experience in the field of design and execution of PCB management to Kyrgyz national and local experts" mise prof. Holoubka do Biškeku. Hlavním cílem tréninkového workshopu bylo seznámit kyrgyzské odborníky z národních laboratoří s technologiemi v oblasti nakládání s polychlorovanými bifenyly (PCB) aplikovanými v České republice. Následovala jednání se zástupci státní správy na úrovni ministerstev zabývajících se problematikou POPs.

Dalším krokem projektu bude studijní návštěva odborníků z Kyrgyzstánu do České republiky, která se uskuteční ve dnech 7. - 11. listopadu 2011. Cílem cesty je seznámit se s postupy v oblasti řízení PCB v praxi a s vedením laboratorních výzkumů na identifikaci PCB v životním prostředí. Součástí tréninku bude také návštěva relevantních státních i soukromých institucí pracujících v dané oblasti.

Centrum školí odborníky z Kazachstánu a Kyrgyzstánu v best managementu PCB

Zpět