CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Centrum vyplnilo fun-zónu soutěže v pIšQworkách

Poslední listopadový den proběhlo v atriu brněnské Fakulty sociálních studií středoškolské mistrovství soutěže v piškvorkách. Během celého soutěžního dopoledne nabízelo naše Centrum všem zúčastněným vědeckou relaxaci ve fun-zóně.


Studenti měli za úkol poznat, jaký vědecký úkon provádí osoba na fotografii pořízené přímo v laboratoři. Dále určovali a pojmenovávali předměty, které se rutinně používají při výzkumu ekotoxikologických vlastností chemických látek. Dalším úkolem bylo vyluštit vědecké hádanky skryté v mikroskopu, ve zkumavce, v lahvičce a trochu tak osvěžit mozek zaměstnaný hraním piškvorek. Nejoblíbenější hrou se stalo vědecké „pexeso“, kdy k sobě studenti přiřazovali kartičky na základě teoretických souvislostí a aplikovali tak poznatky, které získali, pokud dávali pozor v hodinách chemie či biologie.

Středoškoláci se také seznámili s projektem Otevřená věda III, který otevírá přímou cestu ze škol k vědě, a to například prostřednictvím stáží na vědecko-výzkumných institucích, exkurzí po laboratořích nebo odborných přednášek. Více info na http://www.otevrena-veda.cz/.

Zpět