CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz
10 LET STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY
 
10 LET STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY
 
10 LET STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY
 
Národní centrum pro perzistentní organické polutanty
Ministerstvo životního prostředí ČR

Uspořádali soutěž

10 LET STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY

Jedno téma, tři formy, tři věkové kategorie!

Témata soutěže

  • Jak nám Stockholmská úmluva pomáhá?
  • Jaké úkoly se v ní řeší?
  • Jak úmluvu co nejsrozumitelněji přiblížit ostatním?
  • Co jsou to perzistentní organické polutanty?

Díla - obrázky, fotografie a krátký film/video (1-3minuty) - bylo možné zasílat do 1. prosice 2011. Na vítěze čekaly ceny a postup do celosvětové soutěže

Informace, podrobnosti a požadavky ke zpracování:

Dokumenty určené ke stažení:

Informace o výstavě:

Kontakt

RNDr. Veronika Pašková
tel: (+420) 549 492 859, mail: paskova@recetox.muni.cz

Ing.Kateřina Šebková, Ph.D.
tel: (+420) 267 122 599, mail: katerina.sebkova@mzp.cz

Zpět