CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Chemie v ekotoxikologii aneb staňte se na chvilku vědcem

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí se zapojilo do organizace popularizační akce pro veřejnost „Chemie na Slezskoostravském hradě“ a pro návštěvníky z řad dětí, mládeže i veřejnosti připravilo stánek s názvem

„Chemie v ekotoxikologii aneb staňte se na chvilku vědcem“

Stánek Centra návštěvníkům přiblížil křehkost ekosystému a také zjednodušeně ukázal postupy, které Centrum používá při hodnocení ekotoxicity látek a také úrovně znečištění životního prostředí. Pro ty, kteří prošli všechna čtyři stanoviště a úspěšně vyplnili pracovní list, byla připravena sladká odměna.

Letošní pátý ročník chemického jarmarku v Ostravě byl uspořádán v rámci Roku chemie hlavním organizátorem - Českou společností chemickou s pobočkou v Ostravě. Akce Chemie na Slezskoostravském hradě slouží k popularizaci přírodních věd mezi žáky základních a středních škol, ale také mezi širokou veřejností. Návštěvníci mohli navštívit chemický jarmark, na kterém zhlédli zajímavosti z oblasti chemie, fyziky, matematiky a informatiky, a také si zasoutěžili v zábavných disciplínách.

Na ostravském hradě také vystoupil známý vědec a úspěšný popularizátor přírodních věd Michael Londesborough se svou poutavou show o energii.

Chemie v ekotoxikologii aneb staňte se na chvilku vědcem Chemie v ekotoxikologii aneb staňte se na chvilku vědcem

Investice do rozvoje vzdělávání

Zpět