CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Čtvrté zasedání Rady projektu CETOCOEN

Dne 14. dubna 2011 bylo uspořádáno čtvrté zasedání Rady projektu CETOCOEN za přítomnosti zástupců Přírodovědecké fakulty, Investičního odboru a Odboru projektové podpory rektorátu Masarykovy univerzity a realizačního a části výzkumného týmu projektu CETOCOEN. Hlavními body jednání byla informace o výroční, již páté, monitorovací zprávě projektu, stavu realizace pavilonu A29 Centra pro výzkum toxických látek v prostředí a aktuálně realizovaných i plánovaných veřejných zakázkách v tomto a příštím roce. Dále byli přítomní členové a hosté Rady seznámeni s výsledky kontroly projektu ze strany MŠMT, současným finančním rozpočtem a výhledem financování Centra. Dalším bodem programu byly infrastrukturní projekty Centra a v té souvislosti informace o zařazení Centra do cestovní mapy výzkumných infrastruktur v ČR a přijetí do klubu VaVpI jako iniciativy Jihomoravského inovačního centra.

Čtvrté zasedání Rady projektu CETOCOEN

Zpět