CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Slavnostní otevření Univerzitního kampusu Bohunice – Den otevřených dveří v Centru

Masarykova univerzita - campusMasarykova univerzita slavnostně otevřela moderní areál pro výuku, výzkum a vývoj, který by se v budoucnu měl díky realizovaným i připravovaným projektům financovaným ze strukturálních fondů Evropské unie stát centrem excelentní vědy. Nový pavilon Centra pro výzkum toxických látek v prostředí projektu CETOCOEN, jehož stavba započala tento rok, bude situován v severní části kampusu (viz nákres).

 

Masarykova univerzita - campus - plan

Den otevřených dveříCentrum pro výzkum toxických látek v prostředí uspořádalo dne 23. září 2010 Den otevřených dveří v rámci slavnostního otevření Univerzitního kampusu v Bohunicích. Návštěvníci absolvovali exkurzi po laboratořích ekotoxikologie a chemie životního prostředí, kde mohli nahlédnout „pod pokličku“ specializovaného výzkumu nejen živých organismů, ale i toxických chemických látek.

Zpět