CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

se ve dnech 21. a 24. ledna 2012 zúčastnilo

Dnů otevřených dveří PřF MU

pro studenty středních škol a veřejnost

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) se zúčastnilo Dnů otevřených dveří, kdy se brány Přírodovědecké fakulty otevřely zájemcům o vysokoškolské studium ze středních škol celé České republiky. Pro návštěvníky byla připravena informativní přednáška o přijímacím řízení a možnostech studia biologických a chemických oborů na Přírodovědecké fakultě. Zástupce centra RECETOX pro výuku, doc. Hofman, ve svém příspěvku hovořil o studijních možnostech v Centru RECETOX, které garantuje výuku specializovaných oborů – Ekotoxikologie (v rámci oboru Obecné biologie), Chemie životního prostředí (v rámci oboru Chemie) a Matematické biologie. Doc. Hofman dále popsal cíle projektu RECETOX EDUCATION, který zásadní měrou inovuje stávající předměty nabízení Centrem a také vytváří nové prakticky orientované předměty a semináře.

Pro návštěvníky byl připraven infostánek v hlavním koridoru Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity, kde se blíže seznámili s vědeckým zaměřením Centra a mohli diskutovat o studiu Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí, uplatnění absolventů nebo možnostech stáží na spolupracujících zahraničních univerzitách a institutech s magisterskými studenty Centra. Návštěvníkům byly prezentovány modelové ekotoxikologické organismy, které Centrum používá ve svých studiích a také popsány vzorkovače chemických látek, které představují užitečné nástroje při globálním monitoringu životního prostředí (celosvětová monitorovací síť MONET).

Dnů otevřených dveří PřF MU

Také laboratoře Centra byly otevřeny pro zájemce o studium specializovaných oborů Obecné biologie – Ekotoxikologie a Chemie – Chemie životního prostředí. V Centru si návštěvníci prohlédli moderně vybavené laboratoře a mohli diskutovat otázky související se studiem nebo např. možnostmi vypracování vědecko-výzkumných bakalářských i diplomových prací s doktorandskými studenty a vědci juniory Centra.

 

Letak - Den otevřených dveří PřMU - RECETOX
Den otevřených dveří Program v Areálu UKB MU
Den otevřených dveří Program v Areálu UKB MU - fotogalerie

 

Investice do rozvoje vzdělávání

Zpět