CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Dny chemie v Centru

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí se dne 7.6.2011 účastnilo Dnů chemie pro středoškolské studenty pořádaných Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pro studenty byla připravena přednáška o vědeckém zaměření Centra a poté si prohlédli přístrojové vybavení pro stopovou analýzu v rámci chemie životního prostředí a také laboratorní ekotoxikologické kultivace.

Dny chemie v Centru Dny chemie v Centru

Zpět