CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Doktorské státnice a obhajoby v Centru

Ve dnech 19. a 20. dubna 2011 proběhly v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí doktorské státnice čtyř studentů a také obhajoby dvou dizertačních prací v oboru Chemie životního prostředí. Dizertační práce studentky Nely Pavlíkové byla věnována studiu nukleárních receptorů a jejich úloze v toxicitě přírodních a antropogenních látek. Studentka Romana Kurková obhajovala dizertační práci zabývající se fotochemií perzistentních organických polutantů v přírodním a umělém sněhu a ledu.

Doktorské státnice a obhajoby Doktorské státnice a obhajoby Doktorské státnice a obhajoby

Zpět