CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Druhé zasedání Rady projektu CETOCOEN

Dne 16.9.2010 se konalo druhé zasedání Rady projektu CETOCOEN. Členové Rady projektu společně s přítomným hostem, kvestorem MU, jednali o aktuálním stavu realizace projektu, managementu interního auditu projektu, výběrových řízeních probíhajících v monitorovacím období červen-srpen2010 a financování výstavby nového pavilonu Centra v areálu Univerzitního kampusu MU. Dalším projednávaným tématem byla rekapitulace plnění monitorovacích indikátorů, vědeckých výstupů a pokroků v jednotlivých programech a aktivitách pořádaných směrem k akademické i širší veřejnosti.

Druhé zasedání Rady projektu CETOCOEN