CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Druhé zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Dne 21.10. 2010 se konalo druhé zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, kterého se kromě akademických členů Centra účastnila vedoucí odboru ŽP Jihomoravského kraje, vedoucí kanceláře strategie města Brna, ředitel odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí, ředitel Masarykova onkologického ústavu a členové Kolegia ze společností SITA CZ a Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost. Členové Kolegia byli seznámeni se stavem realizace projektu CETOCOEN, dílčími výzkumnými úspěchy Centra a jeho zapojením do národních a mezinárodních projektů. Dalším bodem programu byl vývoj a vlastnosti expertního systému GENASIS, který patří mezi hlavní milníky projektu CETOCOEN, spolu se shrnutím stavu monitorovacích zpráv projektu a také popularizačními aktivitami Centra pořádanými pro studenty i širokou veřejnost. Členové Kolegia z aplikačního sektoru – generální ředitel společnosti SITA CZ a výrobní ředitel společnosti Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost, poté hovořili o koncepci spolupráce s Centrem a o vizích do budoucnosti.

Druhé zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředíDruhé zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Fotogalerie

Zpět