CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

V říjnu tohoto roku byl talentovaným středoškolským studentům z celé České republiky zpřístupněn e-learningový T-kurs s názvem

"Chemické látky v přírodě – pomoc nebo hrozba?"

Kurs je součástí projektu TALNET, který nabízí vzdělávací, badatelské a komunikační aktivity z různých oborů a přispívá tak k zahájení úspěšné studijní a profesní kariéry.

Co je Talnet?

StudentiKurz je určen všem studentům středních škol, kteří se zajímají o aktuální problémy životního prostředí v ČR i ve světě, nejsou lhostejní k budoucnosti planety a chtěli by detailněji pochopit environmentální souvislosti.

Chemické látky v přírodě – pomoc nebo hrozba?Jednotlivé lekce jsou věnovány tématům z oblasti problematických chemických látek - pesticidů, ropných produktů; farmak v prostředí; trofizace vod; solení silnic a také důsledků aplikací těchto látek do prostředí (test s obojživelníky a vodními korýši) a "každodenní" ekologie (hodnocení životního cyklu produktů, hodnocení ekostopy domácnosti, technologie čištění odpadních vod).

 

Kurz zaujme studenty, kteří se chtějí odborně vzdělat v oblasti chemie životního prostředí a ekotoxikologie, ale i studenty, kteří se chtějí dozvědět něco zajímavého a být prospěšní životnímu prostředí.

Kurz byl vytvořen v laboratořích Centra pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci s Talnetem a Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu.

Autorky: RNDr. Kateřina Bártová, RNDr. Veronika Pašková
Technická podpora: Martin Chyba

Talnet - online k přírodním vědám Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Talnet - online k přírodním vědám Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

 

Zpět