CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

EUROECOTOX

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí je jedním z partnerů projektu 7. RP, EUROECOTOX (EUROPEAN NETWORK FOR ALTERNATIVE TESTING STRATEGIES IN ECOTOXICOLOGY), jehož cílem je podpora vývoje a používání alternativních metod v ekotoxikologii v Evropě.

www.euroecotox.eu

PRESS RELEASE nº 1

EUROECOTOX

Zpět