CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Exkurze do laboratoří RECETOX

Dne 30. ledna 2013 naše centrum navštívili studenti druhého a třetího ročníku technického lycea při Střední škole dopravy, obchodu a služeb z Moravského Krumlova.


Studenti si poslechli přednášku o perzistentních organických látkách a dalších skupinách polutantů, jejichž výzkumem se RECETOX zabývá, a seznámili se s možnostmi studia na Přírodovědecké fakultě MU. Poté se podívali do studentských chemických laboratoří, kultivačních místností a laboratoří ekotoxikologie.

Exkurzi a přednášku v našem centru lze domluvit s organizátorkou těchto akcí, dr. Veronikou Mlčákovou (mlcakova@recetox.muni.cz).

 

 

Zpět