CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Exkurze nejúspěšnějších účastníků chemického semináře v laboratořích Centra

12.8.2011 Centrum navštívilo 10 studentů středních škol, kteří nejlépe splnili úlohy chemického korespondenčního semináře pořádaného Ústavem chemie a Národním centrem pro výzkum biomolekul Masarykovy univerzity. Kromě odborného programu, který studenti absolvovali na Ústavu chemie, byla pro studenty připravena exkurze po stopových laboratořích a laboratořích ekotoxikologie v Centru.

Exkurze nejúspěšnějších účastníků chemického semináře v laboratořích Centra

Zpět