CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Experti na monitoring jednali v Brně

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institut biostatistiky a analýz (IBA MU) ve spolupráci se sekretariátem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech pořádaly ve dnech 17-20. září 2013 v hotelu Continental Brně jednání členů regionálních organizačních skupin a globální koordinační skupiny z celého světa k monitorování perzistentních organických polutantů (POPs).


Účastníci jednání doladili poslední detaily potřebné pro elektronický sběr dat o hladinách POPs ve vzduchu, mateřském mléce a vodě (PFOS) pro druhou globální zprávu o POPs, která bude připravena pro 7. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy v roce 2015. Na jednání zástupci každé geografické skupiny (5 regionů) informovali o dostupnosti dat a problémech, s nimiž se v praxi setkávají. Značná část jednání se věnovala detailnímu projednání a školení práce s elektronickým nástrojem pro sběr, analýzu a vizualizaci dat, který je propojený s repozitářem a vizualizačním portálem pops-gmp.org. Tento nástroj, který připravil tým IBA-RECETOX, urychlí práci s daty v jednotlivých regionech, umožní porovnání mezi monitorovacími programy a zpřístupní vizualizaci na globální úrovni bez ohledu na umístění uživatele.

Jeden den jednání proběhl v kampusu Bohunice v prostorách RECETOX, kde účastníci jednání mohli v praxi vyzkoušet práci s novým elektronickým nástrojem. Všichni zúčastnění velmi kladně hodnotili připravený systém a práci s ním.

Někteří účastníci z rozvojových zemí rovněž projevili zájem o školení pasivního vzorkování vod, kterého se jim v rámci návštěvy prostor RECETOX také dostalo.

 


Zpět