CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Experti na monitoring POPs v Brně

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz (IBA) a Sekretariátem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech uspořádali ve dnech 13-15. června 2012 expertní zasedání k budoucnosti sběru a managementu dat o perzistentních organických látkách v rámci Globálního monitorovacího plánu Stockholmské úmluvy (GMP) s ohledem na aktuální potřeby mezinárodího společenství. V Brně se sešli odborníci z regionů OSN a hlavních monitorovacích programů přispívajících do GMP, aby projednali, jak dále a efektivněji naplňovat metodické pokyny a další úkoly vyplývající z rozšíření počtu látek ve Stockholmské úmluvě. Experti prezentovali národní i mezinárodní monitorovací programy včetně datových systémů, správy a analýzy dat i elektronických výstupů. Centrum prezentovalo svůj systém GENASIS a návrh možného elektronického nástroje pro správu dat z prvního monitorovacího období v GMP (2005-2008). Expertní diskuse o budoucí podobě nástrojů pro GMP budou pokračovat v říjnu 2012 v Ženevě.

Fotogalerie

Experti na monitoring POPs v Brně

Zpět