CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

FESTIVAL VĚDY

18. - 24.9. 2010

Ve dnech 18. - 24. 9. 2010 se v Brně konal "Festival vědy" – týdenní akce zaměřená na popularizaci přírodních věd. Aktivity Centra pro výzkum toxických látek v prostředí byly prezentovány na třech různých úrovních:

18. 9. jsme se v rámci Dne vědců objevili na Zelném trhu ve stánku nazvaném příhodně Výzkum toxických látek v prostředí. Návštěvníci a kolemjdoucí mohli shlédnout přístroje a nástroje, bez jakých se správný environmentální chemik či ekotoxikolog neobejde. K vidění tak byly mimo jiné pasivní vzorkovače polutantů ze vzduchu a vody, organismy používané v ekotoxikologických testech a také mikroskopy, pomocí nichž si návštěvníci mohli prohlédnout blíže žábronožky, dafnie, zelené řasy, sinice nebo žabí pulce. Zájemci si také mohli spočítat svoji ekologickou stopu. Na diskusi s veřejností nad environmentálními problémy v ČR i ve světě se podíleli postgraduální studenti Centra.

Den vědcůDen vědců

Fotogalerie - Den vědy

23. 9. odborníci z našeho Centra přednášeli v Křišťálovém sále Staré radnice na téma "Chemické látky v prostředí a člověk I a II". Během dvou hodinových přednášek byl s širokou veřejností a středoškolskými studenty diskutován osud persistentních látek v prostředí společně s tématy toxicity sinic a farmaceutických přípravků.

Chemické látky v prostředí a člověk I a II Chemické látky v prostředí a člověk I a II

Fotogalerie - Chemické látky v prostředí a člověk

24. 9. byl festival završen Nocí vědců, kde si Centrum připravilo program "Toxické látky kolem nás". Návštěvníci naší modelové místnosti byli interaktivní formou seznámeni s možnou kontaminací vnitřního prostředí toxickými látkami a souvisejícími vědeckými otázkami, kterými se Centrum intenzivně zabývá. Návštěvníci expozice, kterých přišlo bezmála 1000, měli dále možnost diskutovat aktuální environmentální témata s vědeckými pracovníky a studenty Centra.

Noc vědců Noc vědců

Fotogalerie - Noc vědců

Zpět