CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Globální monitorovací plán - jednání koordinační skupiny v Ženevě

Globální monitorovací plán - jednání koordinační skupiny v Ženevě Globální monitorovací plán - jednání koordinační skupiny v Ženevě

Ve dnech 8.-10. března 2011 se v Ženevě konalo jednání expertní skupiny pro koordinaci globálního monitoringu POPs, které se za Českou republiku účastnil profesor Holoubek, ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Na programu jednání byla revize prováděcí dokumentace Globálního monitorovacího plánu a implementace druhé fáze plánu. Globální monitorovací plán včetně problematiky dálkového transportu, klimatických změn, druhové banky a zahrnutí devíti nových chemikálií do Stockholmské úmluvy bude projednán na páté konferenci členských stran v dubnu 2011. Koordinační skupina dále diskutovala strategii a strukturu regionálních monitorovacích zpráv za účelem splnění požadavků úmluvy.

Zpět