CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

InfoDay on FP7 Calls Environment 2012

V rámci informačního dne Evropské komise o plánovaných výzvách projektu FP7 Environment, který se konal 17. června 2011 v Bruselu, dostalo Centrum možnost představit své aktivity. Výkonná ředitelka projektu CETOCOEN a vedoucí Divize environmentální chemie, doc. Klánová, zde hovořila o cílech Centra a aktivitách jednotlivých výzkumných divizí a také o letitých zkušenostech Centra s řešením rámcových projektů.
Prezentace zaujala dva zahraniční partnery, kteří Centrum oslovili se zájmem o vědeckou spolupráci, a v současné době tým Centra zpracovává návrhy společných projektů.

Infoday RTD Environment

Evropská komise

Zpět