CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Projekt Centra „Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU - RECETOX EDUCATION“ uspěl ve výzvě MŠMT!

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

uspělo ve výzvě Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013), v rámci oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. Projekt získal druhé nejvyšší bodové hodnocení ze 188 schválených projektů v ČR. Přírodovědecká fakulta MU byla v této výzvě velmi úspěšná - schváleno bylo všech 8 podaných projektů (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vysledky-vyzvy-c-15-oblasti-podpory-2-2-vysokoskolske)

Schválený projekt Centra se jmenuje

"Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU - RECETOX EDUCATION"

Cíle projektu:

  • Zlepšení výuky PřF MU zaměřené na problematiku životního prostředí – příprava absolventů / absolventek v souladu s potřebami trhu práce a systematické vzdělávání v oblasti trvale udržitelného rozvoje
  • Modernizace obsahu a formy výuky u stávajících přednášek a cvičení
  • Začlenění nových seminářů, exkurzí a stáží u odborníků z praxe
  • Rozšíření výuky o nové kurzy, které doplní chybějící mezioborová a prakticky orientovaná environmentální témata
  • Vznik nového webového portálu na podporu environmentální výuky
  • Zaměření propagace i na zájemce ze středních škol
  • Zvýšení jazykových a manažerských schopností pedagogů

Inovace budou vycházet z pravidelných průzkumů mezi absolventy a zaměstnavateli.

Inovace výuky zvýší u budoucích absolventů flexibilitu, uplatnitelnost, konkurenceschopnost a přechod do praxe.

 

Zpět