CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Interdisciplinární soutěž N-trophy

N-TROPYCentrum se podílelo na organizaci 1. ročníku interdisciplinární soutěže N-trophy (http://ntrophy.jcmm.cz) zaměřené na přírodní vědy. Tato soutěž byla určena zejména pro talentované a zvídavé středoškoláky, jejichž úkolem bylo řešit neobvyklé úkoly z oblasti biologie, chemie, fyziky a logického myšlení a k vyřešení potřebovali něco více než znalosti ze školy. Součástí úloh byly také prezentace výsledků, kde se soutěžící přednesli své výsledky a závěry porotě.
Pro budoucí zájemce se plánuje 2. ročník.

Do soutěže se přihlásilo 66 tří-členných týmů, ale pouze 12 nejlepších týmů postoupilo do finále, které probíhalo 26.února 2011 v univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích.

Nástin finálních úloh roku 2011:

Zelené kádinky, mikroskop a kolorimetr: která obsahuje nejtoxičtější roztok?
Papírové kužely a sonar: jak závisí odporová síla při padání na parametrech kužele?
Průhledné roztoky solí chlóru o stejné molární koncentraci: jak poznat který je který?
Roboti, reální i virtuální černé krabičky: jak fungují a co je vevnitř?

Motto soutěže:

"Na začátku nevíte skoro nic. Máte před sebou systém, o kterém nevíte, jak se chová, na jaké podněty reaguje, a často ani kde začíná a kde končí. Ať už je vaším systémem atom, vesmír, buňka, chemická sloučenina nebo třeba počasí, snažíte se najít pravidla, která v něm platí. Kladete si otázky, vyvracíte hypotézy, zpřesňujete měření a hledáte souvislosti. Rozdíl mezi N-trophy a skutečným výzkumem? Výzkum může trvat několik století. V soutěži N-trophy na to máte pár hodin."

Pro více info najdete na:

http://ntrophy.jcmm.cz
http://jcmm.cz/cz/aktuality/vysledky-studentske-souteze-n-trophy-114.html

N-TROPY N-TROPY

Zpět