CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Konference ICOEST 2013 – Turecko

Ve dnech 18.-21.června 2013 se v Nevsehiru (Turecku) konala mezinárodní vědecká konference přírodních věd a technologií ICOEST 2013 - The International Conference on Environmental Science and Technology.


Konference slouží jako místo pro setkání vědců, akademických pracovníků, studentů i pracovníků z praxe z celého světa k výměně nových poznatků a nastavení spolupráce. Profesor Ivan Holoubek byl na konferenci pozván jako přednášející v sekci věnované Stockholmské úmluvě a výzkumným potřebám pro vyhodnocení problematiky perzistentních organických polutantů v Turecku. Zaměřil se zejména na hodnocení národního implementačního plánu a úkolů, které Turecko potřebuje v krátké době splnit. Mise prof. Holoubka na ICOEST byla velmi úspěšná, protože na příští konferenci ICOEST 2014 je vyzván k úvodní hlavní přednášce konference.

Výstupy z konference jsou k dispozici na www.josunas.org.

 

 

Zpět