CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Konference Ovzduší 2013

V dubnu 2013 proběhne v Brně již jedenáctý ročník tradičního setkání českých a slovenských odborníků věnujících se problematice ochrany ovzduší – konference Ovzduší 2013.


Konference se bude konat 15.–17. dubna 2013 v brněnském hotelu Santon. Setkání je určeno pracovníkům státní správy pracujícím v oblasti ochrany životního prostředí, pracovníkům průmyslových podniků, vysokých škol, výzkumných ústavů, manažerům podniků, studentům a všem, kteří mají vážný zájem o problematiku ochrany ovzduší.

Cílem konference je přispět k výměně zkušeností a nových poznatků, k navázání nových kontaktů a vytvořit atmosféru pro vědecká, odborná i komerční setkání a přípravu společných projektů.

Účastnický poplatek činí 3200,- Kč (cca 120 EUR), studentům bude poskytnuta sleva 500,- Kč (cca 20 EUR).

Registrace na konferenci a platba účastnického poplatku probíhá elektronicky přes Obchodní centrum MU (http://is.muni.cz/obchod/fakulta/sci/?lang=en).Ubytování a dopravu si účastníci zajišťují sami.

Kontakt:

RNDr. Petra Růžičková, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
PřF MU
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
E-mail: ruzickova@recetox.muni.cz
Tel.: 549 49 4753

 

Zpět