CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Konference Průmyslová Ekologie II.

Pracovníci a studenti Centra se v hojném počtu zúčastnili konference Průmyslová Ekologie II., která proběhla ve dnech 23 - 24. března v Berouně. Konference měla českou i anglickou sekci, která byla spoluorganizována SETAC Europe Central & East Europe Branch. Kromě odborného programu proběhl i společenský večer ve stylu benátského karnevalu.

Program konference.pdf

Průmyslová Ekologie II. Průmyslová Ekologie II. Průmyslová Ekologie II. Průmyslová Ekologie II.

Zpět