CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Konference SETAC Europe 2011 v Miláně se účastnilo 19 pracovníků a studentů Centra

Celkem 10 postgraduálních studentů, 5 post-doc vědců juniorů a 4 členové vedení prezentovali vědecké výsledky Centra na konferenci SETAC Europe, které se zúčastnilo kolem 2100 vědců ze 67 zemí. SETAC je v současnosti největší organizace sdružující vědce z oblasti environmentální chemie a toxikologie z celého světa. Letošní konference měla název "Ecosystem Protection in a Sustainable World: A Challenge for Science and Regulativ" a konala se ve dnech 15. – 19. května v Miláně.
Vědecké výstupy centra se objevily na 21 posterech, byly diskutovány v rámci dvou poster cornerů a zvýrazněny dvěma poster spotlight. Účastníci konference si mohli poslechnout 5 vědeckých přednášek z Centra na různá témata z oblasti kontaminace říční vody v okolí Brna, modelů vzdušného transportu POPs v Africe, zdrojů PAHs ve střední Evropě, přístupů ke vzorkování kontaminantů ovzduší nebo osudu a bioakumulace POPs ve vodě. Velkým úspěchem je i předsednictví dvou sekcí této konference doc. Janou Klánovou, vedoucí divize environmentální chemie.

Nosnými tématy konference byl osud polutantů, bioakumulace a biotransformace, remediace polutantů, life-cycle assessment, modelování, analýza rizik, nanomateriály, emerging pollutants, plasty v mořích a změny klimatu.

Už se těšíme na příští SETAC Europe v Berlíně, jejíž motto bude "Securing a sustainable future: Integrating Science, Policy and People".

Konference SETAC Europe 2011 v Miláně se účastnilo 19 pracovníků a studentů Centra - fotogalerie

Konference SETAC Europe 2011 v Miláně se účastnilo 19 pracovníků a studentů Centra

Zpět