CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Kuvajt - kick-off workshop projektu budování kapacit a rozvoje monitorování POPs v západní Asii

Profesor Ivan Holoubek, ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí a Regionálního POPs centra pro státy střední a východní Evropy, se 8. února 2011 zúčastnil zahajovacího workshopu projektu budování kapacit a vývoje POPs monitorovací sítě v regionu západní Asie. Workshop, jehož cílem bylo podpořit rozvoj monitoringu POPs ve volném ovzduší ve východoevropských a západoasijských státech, se konal v institutu KISR (Kuwait Institute for Scientific Research) v Kuvajtu. Účastníci workshopu sjednali spolupráci Regionálního centra (RC) pro státy střední a východní Evropy s RC pro region západní Asie. Jednou z prvních společných aktivit bude regionální workshop pro zástupce 12 států Stockholmské konvence z regionu západní Asie (Sýrie, Jordánsko, Bahrajn, Kuvajt, Libanon, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Katar, Irán, Kypr a Turecko) s cílem sdílet know-how a diskutovat o národních implementačních plánech dotčených zemí.

Kuvajt - kick-off workshop projektu budování kapacit a rozvoje monitorování POPs v západní Asii

Kuvajt - kick-off workshop projektu budování kapacit a rozvoje monitorování POPs v západní Asii

Zpět