CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Letní vzorkování půdy a ovzduší v Maďarsku

Skupina prof. Gerharda Lammela v srpnu 2013 prováděla vzorkování půdy a vzduchu ve Velké maďarské nížině. Cílem vzorkovací kampaně v rámci mezinárodního projektu podpořeného GAČR a projektem CETOCOEN je prohloubení znalostí o přenosu znečišťujících látek prostředím, výměna mezi povrchem a ovzduším, ale také jejich fázové přenosy v rámci vzduchové matrice (plynná fáze, aerosolové částice ve vzduchu, srážky).


Na tomto konkrétním projektu spolupracujeme s Maďarskou meteorologickou službou (Hungarian Meteorological Service), Panonskou Univerzitou (University of Pannonia) ve Vezsprému a Univerzitou sv. Štěpána v Gödöllö, a tak jsme prováděli vzorkování na dlouhodobě sledovaných místech Velké Maďarské nížiny v Kecskemetpusztě (lesní porost) a Bugacpusztě (step, traviny), které jsou s ohledem na převládající směr větru spádovou oblastí ze zdrojů znečištění ve střední Evropě.
Cílem dvoutýdenního vzorkování bylo sledování přenosu znečišťujících látek do čistých oblastí. Zahraniční partneři v tomto projektu poskytují doplňující informace, které slouží k upřesnění vlastností přenášených vzdušných mas i charakteristik porostu. Získaná data se zpracují v modelovacích programech, z nichž získáme rozsah přenosu sledovaných látek větrem ze střední Evropy na velké vzdálenosti. Z experimentů víme, že látky se přenášejí na vzdálenost 1000±500 km, v závislosti na směru větru a ukládají se ve svrchních vrstvách půdy již několik desetiletí.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX se studiu výskytu, přenosu a osudu znečišťujících látek v prostředí dlouhodobě věnuje a sleduje je prostřednictvím monitorovacích programů.


Zpět