CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Mezinárodní seminář o koloběhu organických polutantů ve Středomoří

V sídle RECETOXu se 13.-14. června 2013 konal mezinárodní seminář o koloběhu organických polutantů v oblasti Středozemního moře, který organizoval výzkumný tým atmosférické chemie, přenosu a modelování prof. Gerharda Lammela.


Pro vědce z osmi mezinárodních institucí z Řecka, Turecka, Německa, Itálie a České republiky, kteří jsou zapojeni do studia kontaminace Středomoří chemickými látkami, byl seminář první hromadné setkání. V průběhu semináře byly prezentovány výsledky kontaminace ovzduší a mořské vody ze dvou velkých vzorkovacích kampaní. První z nich se uskutečnila simultánně na pěti místech kolem Egejského moře v červenci 2012 a druhou z nich byly odběy během výzkumné plavby lodě Urania v roce 2010. Studované chemické látky byly polyaromatické uhlovodíky (PAHs), hexachlorocyklohexany (HCHs), PCB, DDT, ale také bromované pezistentní organické látky (PBDEs). Zároveň byly prezentovány i další příbuzné projekty probíhající na stejném území.

Výstupem ze semináře bude rozšiřování výsledků a další výzkumné aktivity v této oblasti.

Uskutečnění semináře byl podpořeno z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) RECETOX Networking.

 

 

Zpět