CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Minamatská úmluva o rtuti dokončena

V sobotu 19. ledna 2013 v 7 h ráno se mezinárodní vyjednavači po čtyřech letech práce shodli na textu nové globální úmluvy o rtuti, která zlepší ochranu životního prostředí a zdraví. Úmluva se týká lidské činnosti v souvislosti se rtutí v průběhu celého životního cyklu - přináší omezení úniků rtuti do ovzduší a dalších složek životního prostředí, nastavuje kalendář náhrady rtuti ve výrobcích a kontrolu nad nakládání s odpady obsahující rtuť.


Součástí úmluvy je i mechanismus podpory pro rozvojové země, jasné závazky i pravidla kontroly. Nová úmluva pod patronací UNEP bude otevřena k podpisu na Diplomatické konferenci, která se na pozvání japonské vlády uskuteční v prefektuře Kumamoto v jihozápadním Japonsku 7.–11. října 2013.

"Čtyřletý vyjednávací proces skončil na pátém jednání (INC5) úspěchem, k němuž přispěla i Česká republika a RECETOX, protože v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí se dvakrát sešli k přípravnému jednání zástupci zemí střední a východní Evropy – naposledy v prosinci 2012. Ministerstvo životního prostředí uspořádalo i jednání byra v září 2012 v Praze a Česko bylo jedním z hlavních vyjednavačů pověření k přípravě úmluvy za svého předsednictví v Radě EU v únoru 2009," řekla členka byra vyjednávacího procesu, Ing. Kateřina Šebková z Centra.

Úmluva se na návrh japonské vlády jmenuje podle města Minamata na jihozápadě Japonska. Zde po roce 1950 došlo k významným a četným otravám rtutí způsobených znečištěnými odpadními vodami z petrochemického závodu, které se dlouhodobě vypouštěly do moře. Methylrtuť v nich obsažená kontaminovala hlavní složku potravy – ryby, což vedlo k postupné otravě a nevratnému poškození zdraví u řady lidí (minamatská nemoc). Rtuť se podobně jako perzistentní organické látky přenáší na velké vzdálenosti ovzduším a ovlivňuje životní prostředí a zdraví daleko od zdroje znečištění. Ročně se lidskou činností do ovzduší dostane 2000 tun rtuti, především ze spalování uhlí.

 

   

 

Zpět