CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Mladí vědci z Centra získali stipendia na EuCheMS konferenci ICCE2011

Na půdě špičkového světového pracoviště ETH Science City Campus ve švýcarském Curychu proběhl na začátku září 13. ročník mezinárodní konference EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE 2011) – největší konference pořádané Evropskou chemickou společností. Dva mladí vědci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí zde z rukou pořadatele Waltera Gigera obdrželi stipendium na podporu mobility a kariérního růstu mladých vědců poté, co zde prezentovali výsledky své vědecké práce z oblasti perfluorovaných látek (Ing. Jitka Bečanová, Ph.D.) a problematiky distribuce arsenu v říčních sedimentech České republiky (Mgr. Jan Kuta).

Mladí vědci z Centra získali stipendia na EuCheMS konferenci ICCE2011

Mladí vědci z Centra získali stipendia na EuCheMS konferenci ICCE2011

Zpět