CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Monitorovací portál představen v Ženevě

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí úterý 30. dubna 2013 v Ženevě v rámci konference Basilejské, Rotterdamské a Stockholmské úmluvy uspořádalo doprovodnou akci o Globálním monitorovacím plánu Stockholmské úmluvy (GMP) ve spolupráci s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).


Více než 120 delegátů se zájmem sledovalo blok 3 přednášek, které se týkaly monitorovacího projektu dioxinů v rozvojových zemích čtyř kontinentů, celkové výsledky monitoringu mateřského mléka z dosud uskutečněných pěti kampaní UNEP/WHO a přípravu nové kampaně, která přinese výsledky do dalšího období sběru dat (GMP2), která proběhne v roce 2014. Doc. Jana Klánová z Centra přednesla výsledky projektu analýzy stávajících dat předaných do GMP, které RECETOX v souladu s metodickými pokyny pro GMP přenesl do elektronické databáze a vytvořil k ní i globální vizualizační portál a informovala o přípravách na GMP2 a o elektronických nástrojích, které se využijí pro předávání a zobrazování dat. Po prezentaci a otázkách následovalo jednání RECETOX-WHO o rozšíření spolupráce mezi oběma institucemi, konkrétně o spolupráci na portálech zobrazujících data obou institucí.

 

     

Zpět