CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Naše informační systémy ve světě zaujaly – POPs GMP a GENASIS ve Washingtonu

Univerzita George Washingtona ve Washingtonu D.C. ve dnech 23.-25. 7. 2013 hostila v Marvin Center třídenní seminář s názvem „5th GEO Health and Environment Community of Practice (CoP) Workshop”. Jednání uspořádal Sekretariát GEO (Group on Earth Observation) pro 50 účastníků převážně z USA – vědce z vládního i akademického sektoru a IT specialisty na propojování informací a tvorbu globálního informačního systému GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), který propojí informace z různých oblastí a usnadní rozhodování na různých úrovních.


Jednání probíhalo formou přenášek a diskusí o stavu jednotlivých klíčových projektů za prioritní oblast zdraví: HE-01 (zdraví – Tools and Information for Health Decision-Making) a HE-02 (životní prostředí – Tracking Pollutants), tak aby byl prostřednictvím předaných informací podchycen pokrok a stav jednotlivých úkolů a podcílů. Výstupem z diskuse jsou nastavené cíle pro nejbližší období, včetně prioritních úkolů a kalendáře, a nová partnerství a potenciální spolupráce, které si zejména přiváží RECETOX.

Za HE-02 vystupovali Jakub Gregor a Richard Hůlek s prezentacemi systémů a jejich analytických a vizualizačních nástrojů vytvořených týmem RECETOX-IBA pro Globální monitorovací plán Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (GMP), portál pops-gmp.org a komplexní informační systém GENASIS pro zobrazování znečištění životního prostředí různými chemickými látkami. Prezentace byly velmi dobře přijaty, protože oba repozitáře dat jsou ojedinělé svým rozsahem, nástroji a zejména globálním pokrytím a informacemi o kontaminaci životního prostředí. GEO sekretariát má velký zájem, aby byly oba systémy co nejdříve napojeny do GEOSS a podpoří i další rozvoj nástrojů obou repozitářů dat.

 

     

 

Zpět