CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Nauč se chápat environmentální souvislosti a začni se chovat jinak

Ve dnech 10. - 13. května uspořádalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí ve spolupráci s JCMM jednodenní kurz určený pro talentované studenty gymnázií a středních škol mající biologii nebo chemii jako maturitní předmět.čistá voda

"Nauč se chápat environmentální souvislosti a začni se chovat jinak"

Na kurzu se studenti dozvěděli odpovědi na otázky :

Může být mateřské mléko škodlivé?
Co se děje s vytříděnými PET lahvemi?
Mohou rostliny čistit vodu?
Existuje žába se třemi nohami?
Čím jsme způsobili masový nárůst sinic?
Může být Arktida kontaminovaná, i když tam neexistuje průmysl?

Životní prostředí je kontaminováno mnoha chemickými látkami, a to především díky lidské činnosti. Problematika vstupu látek do prostředí, jejich transportu a přeměn je komplikovaná a porozumění těmto jednotlivým fyzikálně-chemic- kým procesům může pomoci pochopit toxické působení na organismy včetně člověka. Proto je důležité ekologické vzdělávání, zejména mladé generace, která získané informace použije pro přehodnocení svých dosavadních environmentálních postojů. V rámci tohoto kurzu se studenti interaktivně seznámí s tématy z oblasti ochrany životního prostředí, ekotoxikologie a chemie životního prostředí a prakticky si vyzkouší vybrané metody z těchto oborů. Nově nabyté znalosti budou studenti diskutovat se svými vrstevníky a odborníky na danou tématiku. Po absolvování kurzu předají studenti načerpané poznatky svým spolužákům.

Program kurzu byl:

Daphnie magma

8 - 10h přednášky Globální transport chemických látek
Akumulace látek v potravních řetězcích
Bez recyklace to nepůjde
Životní cyklus výrobku
Voda v našem životě
Živiny ve vodách aneb sinice na vzestupu
Farmaka ve vodách
     

10 - 11h

  Interaktivní trénink základních laboratorních dovedností
     
12 - 14h   Testy využívané při hodnocení ekotoxicity přírodních vzorků
vodní korýš - Daphnia magna
vyšší rostlina - Sinapis alba
     
14 - 16h   Diskuze nabytých znalostí a dovedností

Fotogalerie

 

Zpět