CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Návštěva monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v Centru

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí přivítalo 5. června 2012 návštěvu Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Kromě členů Monitorovacího výboru složeného ze zástupců vybraných ministerstev, krajů a institucí České republiky navštívil Centrum ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise Jack Engwegen, který kladně hodnotil dosažený pokrok operačního programu.

Návštěva Monitorovacího výboru byla první událostí v nově vybudovaném pavilonu Centra pro výzkum toxických látek projektu OP VaVpI CETOCOEN. Hosty přivítal Ing. Kříž, ředitel Odboru řízení OP VaVpI. Doc. Klánová, výkonná ředitelka projektu CETOCOEN, seznámila členy monitorovacího výboru s úspěšnou realizací vědecké části projektu i budoucích vizích pracoviště. Dr. Nizzetto, vědec senior z Itálie, krátce hovořil o důvodech, které ho vedly k rozhodnutí dát přednost Centru před jinými nabídkami ze západní Evropy. Závěrečná prezentace Mgr. Přibyly, ekonomicko-organizačního ředitele projektu CETOCOEN, se věnovala finanční a administrativní stránce projektu, který má za sebou devět schválených monitorovacích zpráv a uznané výdaje v celkové výši téměř 236 mil Kč.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi-aktualni-situace-programu-nas-opravnuje-k-optimismu?lang=1&ref=m&source=email
Fotogalerie

Návštěva monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v Centru 5.6.2012

Zpět