CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Návštěva studentů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž v Centru

Dne 30. listopadu 2010 navštívili Centrum studenti 3. ročníku Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. Jednalo se o 15 vybraných studentů, kteří navštěvují chemický seminář, a problematika chemických látek v životním prostředí pro ně tedy byla velmi zajímavá. Návštěva začala přednáškou doc. Hofmana o vědecko-výzkumných a výukových aktivitách Centra a dílčích tématech, kterými se Centrum zabývá. Poté se studenti měli možnost podívat do chemických i ekotoxikologických laboratoří.

Návštěva studentů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž v Centru

Návštěva studentů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž v Centru

Zpět