CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Nejlepší řešitelé korespondenčního kurzu chemie na exkurzi v našich laboratořích

Dne 8. srpna 2013 se do laboratoří RECETOX podívali nejúspěšnější řešitelé korespondenčního kurzu ViBuCh, kteří přijeli do Brna z nejrůznějších koutů České republiky.


Smyslem kurzu, který probíhá pod záštitou Přírodovědecké fakulty MU, je seznámit středoškolské studenty se zájmem o chemii s reálnými výzkumnými projekty a pracovišti a umožnit jim tak poznat, jak vypadá chemie (a jí blízké obory) na vysoké škole. Kurz probíhá korespondenčně; během roku vyjdou 4 série úloh a nejlepší řešitelé (vždy 10–14 studentů) dostanou možnost zúčastnit se týdenního srpnového soustředění v kampusu Masarykovy univerzity.

Více informací o ViBuChu naleznete na stránkách http://vibuch.math.muni.cz/.

Studenti se podívali do analytických a ekotoxikologických laboratoří i chovných místností RECETOX a mohli si tak představit analýzu chemických látek i vzorků z životního prostředí v praxi.
Exkurzi do našeho centra lze domluvit s organizátorkou těchto akcí, dr. Veronikou Mlčákovou (mlcakova@recetox.muni.cz).

 

Zpět