CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Aktuální informace

Úspěšná spolupráce s Arménií pokračuje
06.07.2012 | Další informace...

Experti na monitoring POPs v Brně
06.07.2012 | Další informace...

Tři zlaté pro ČR ve výtvarné soutěži Stockholmské úmluvy
06.07.2012 | Další informace...

Obhajoby dizertačních prací oboru Chemie životního prostředí
06.07.2012 | Další informace...

Obhajoby diplomových prací studentů oboru Matematická biologie v Centru
04.07.2012 | Další informace...

Regionální Centrum Stockholmské úmluvy pomáhá v Indii
29.06.2012 | Další informace...

Obhajoby diplomových prací studentů Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí v Centru
13.06.2012 | Další informace...

Návštěva monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v Centru
13.06.2012 | Další informace...

RECETOX na konferenci SETAC v Berlíně
31.05.2012 | Další informace...

Prof. J. P. Giesy - významný host navštívil naše Centrum a přednášel o bromovaných zhášečích hoření
21.05.2012 | Další informace...

Profesorská přednáška doc. RNDr. Luďka Bláhy, Ph.D.
03.05.2012 | Další informace...

Úspěšná dlouhodobá spolupráce Regionálního centra s Arménií
02.05.2012 | Další informace...

Rektor Uljanovské státní univerzity navštívil Centrum
25.04.2012 | Další informace...

Využití metody pasivního vzorkování ke sledování znečišťujících látek ve vodním prostředí
21.04.2012 | Další informace...

Přihlášky na Letní školu environmentální chemie a ekotoxikologie lze podávat do 1. června
18.04.2012 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí prezentovalo své aktivity americkým univerzitám
18.04.2012 | Další informace...

Profesorská přednáška doc. RNDr. Jany Klánové, Ph.D.
16.04.2012 | Další informace...

Obhajoby dizertačních prací oboru Chemie životního prostředí
06.04.2012 | Další informace...

Seminář v Kazachstánu – návrh plánu nakládání s PCB
06.04.2012 | Další informace...

Budování kapacit pro monitoring ovzduší západní Asie
06.04.2012 | Další informace...

Obhajoba diplomové práce studentky Centra
14.02.2012 | Další informace...

RECETOX pořádá v Srbsku pilotní testování nových Pokynů pro aktualizaci Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy pro perzistentní organické
06.02.2012 | Další informace...

RECETOX helps in the capacity building for polychlorinated biphenyls (PCB) and hazardous waste management in Kazakhstan
06.02.2012 | Další informace...

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí se ve dnech 21. a 24. ledna 2012 zúčastnilo Dnů otevřených dveří PřF MU pro studenty středních škol a veřejnost"
27.01.2012 | Další informace...

Dnů otevřených dveří PřF MU pro studenty středních škol a veřejnost
11.01.2012 | Další informace...

2  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10