CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Aktuální informace

Dny chemie
14.6.2010 | Další informace...

Projekt Centra „Inovace a rozšíření výuky zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU - RECETOX EDUCATION“ uspěl ve výzvě MŠMT!
11.6.2010 | Další informace...

Obhajoby diplomových prací studentů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Konference SETAC Europe 20th Annual Meeting: „Science and Technology for Environmental Protection“
23.5.2010 | Další informace...

První zasedání Rady projektu CETOCOEN
17.5.2010 | Další informace...

Přednáška z cyklu INNOLEC na téma: "Real World Environmental Organic Chemistry: Using Environmental Modeling and Testing to Design Less Persistent Chemicals"
17.5.2010 | Další informace...

„Nauč se chápat environmentální souvislosti a začni se chovat jinak“
10.5.2010 | Další informace...

Prezentace expertního systému GENASIS na Ministerstvu životního prostředí.
29.4.2010 | Další informace...

Jak žít v souladu s životním prostředím?
16.4.2010 | Další informace...

První zasedání Rozšířeného Kolegia Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.

2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   10