CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Noc vědců 2011

I v letošním roce se naše Centrum podílelo na organizaci celoevropské akce Noc vědců. Pro návštěvníky Noci vědců byl na Masarykově univerzitě připraven interaktivní program s názvem "Chemické látky – hrozba do budoucna?". Úkolem každého zvídavého návštěvníka bylo vyluštit tajenku vědeckého pexesa, zodpovědět kvízové otázky z oblasti environmentálních věd a také pomocí laboratorních přístrojů, modelových organismů a dalších přístupů určit, který ze dvou vzorků pochází z kontaminované lokality.

Návštěvnost letošního ročníku byla vysoká – Přírodovědeckou fakultu, Fakultu informatiky a Mendelovo muzeum navštívilo přes 5.000 lidí. Jsme velmi rádi, že se Noc vědců 2011 na Masarykově univerzitě setkala s takových ohlasem a už se těšíme na 28. 9. 2012 – datum, na které bylo stanoveno konání této úspěšné akce v příštím roce.

Děkujeme všem za návštěvu našeho stanoviště "Chemické látky – hrozba do budoucna?" a na příští rok slibujeme opět mnoho poučné zábavy a nových informací z oboru ekotoxikologie a environmentální chemie. Vaši organizátoři!

Noc vědců 2011 Noc vědců 2011

Zpět