CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Obhajoba diplomové práce studentky Centra

Dne 14. února se v Centru uskutečnila obhajoba diplomové práce studentky Ekotoxikologie Bc. Veroniky Buráňové. Studentka úspěšně obhájila svou práci na téma „Charakterizace a využití kvasinkového in vitro modelu pro hodnocení estrogenního potenciálu látek“.

Obhajoba diplomové práce studentky Centra

Zpět