CETOCOEN
Projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí
Kamenice 753/5, pavilon A29
625 00 Brno
www.recetox.muni.cz

Obhajoby diplomových prací studentů Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Dne 7.6.2010 proběhly v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí obhajoby diplomových prací 9 studentů oborů Obecná biologie – specializace Ekotoxikologie a Chemie životního prostředí. Členové odborné komise udělili pěti studentům (Zuzaně Rábové, Elišce Sychrové, Jiřímu Kalinovi, Ondřeji Audymu a Marii Knappové) ceny spojené s finanční odměnou za vypracování nejhodnotnější diplomové práce. Student Pavel Piler byl nominován na získání Ceny děkana Přírodovědecké fakulty MU za nejlepší diplomovou práci.

Obhajoby diplomových prací 7. června 2010

 

Zpět